Szanowni Państwo,

Już po raz dwunasty Regionalna Izba Gospodarcza organizuje konkurs Wojewódzki Lider
Smaku, kierowany do producentów żywności i restauratorów województwa lubelskiego.
Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych pod względem jakości, bezpieczeństwa,
a przede wszystkim, walorów smakowych wyrobów wytwarzanych na Lubelszczyźnie.
Oceny uczestników dokonuje Kapituła, w której pracach uczestniczą eksperci w dziedzinie higieny, jakości oraz technologii żywności i żywienia. Udział w konkursie daje
możliwość zaprezentowania wyrobów i dorobku wśród podmiotów branży spożywczej
i gastronomicznej. Konkurs jest szansą na poprawę rozpoznawalności i wizerunku oraz
nawiązania nowych kontaktów. Tytuł Wojewódzkiego Lidera Smaku może być również
wskazówką i pomocą dla konsumentów przy wyborze restauracji i zakupach artykułów
spożywczych.

Laureatom gwarantujemy:
- nagrody i wyróżnienia
- prawo do korzystania z logo konkursowego we wszystkich działaniach promocyjnych
- promocję w ramach konkursu (informacja w lokalnych i regionalnych mediach, oficjalna
strona internetowa www.lidersmaku.pl)
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje znajdują
się w Regulaminie Konkursu, na oficjalnej stronie www i pod numerami telefonów
Biura RIG.

Sekretariat konkursu: Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Dolna 3 Maja 8/9; 20-079 Lublin
tel./fax 81 532-16-88, 81 532-12-45;
e-mail: info@rig.lublin.pl
www.lidersmaku.pl

 

PARTNER
PZU
OPIEKA MEDIALNA
wstęp | regulamin | deklaracja | ankieta | uczestnicy | archiwum | galeria | linki

Designed by Paweł Borkowski / Updated by Agencja Reklamowa Studio X Press w Lublinie